PRAVIDLA A PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ:

Pravidla a podmínky platné od 1.12.2016

Využíváním služeb, produktů a serverů GameTeam.cz souhlasíte s těmito Pravidly a podmínkami využití.

Vymezení pojmů:

 • GameTeam.cz – soubor herních serverů (dále jen GameTeam.cz).
 • Uživatel – ten kdo využívá služeb GameTeam.cz (dále jen Uživatel).
 • Provozovatel GameTeam.cz je Michal Motyka, P.O. BOX 33, Roztoky, 252 63, IČO 05592780, DIČ: CZ9209040016,  Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku vedeném pod úřadem městské části Praha 4 (dále jen Provozovatel)

Souhlas uživatelů mladší 18 let:

 • Pokud jste mladší 18-ti let, požádejte prosím své rodiče nebo zákonného zástupce, aby si přečetli a schválili tyto PRAVIDLA A PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ za Vás před tím, než začnete využívat služby, produkty a servery GameTeam.cz. Pokud Vy, Vaši rodiče nebo zákonní zástupci nesouhlasíte s těmito PRAVIDLI A PODMÍNKAMI VYUŽÍVÁNÍ, pak Služby ani jejich části nesmíte užívat ani k nim mít přístup. Při přihlašování k účtu  prohlašujete a zaručujete, že jste fyzická osoba, která je starší osmnácti (18) let nebo jejíž zákonní zástupci přijali tyto Smluvní podmínky a souhlasili s nimi.

Nákupy: 

 • Při vytvoření Účtu nemusíte platit žádné poplatky za registraci ani předplatné. Nicméně některé Služby, Produkty a Servery mohou vyžadovat zaplacení poplatku. Rozhodnete-li se přihlásit k odběru takových Služeb, Produktů a nebo Serverů musíte splnit následující:
  • je Vám více než osmnáct (18) let, nebo pokud jste mladší osmnácti (18) let, Váš rodič nebo zákonný zástupce potvrdil příslušný nákup a tyto Smluvní podmínky Vaším jménem a souhlasil s nimi;
  • jste oprávněným držitelem Účtu ve vztahu k Účtu, ze kterého se přihlašujete k odběru Služeb;
  • jste oprávněn použít příslušnou kreditní kartu, bankovní, nebo PayPal účet, Mobilní telefon pro premium SMS nebo jiné akceptované způsoby platby;
  • všechny informace, které poskytnete, jsou pravdivé a přesné; a
  • souhlasíte se zaplacením všech vzniklých poplatků, dokud nezrušíte svůj Účet a neukončíte tyto Smluvní podmínky v souladu s těmito Smluvními podmínkami.
 • Uživatel souhlasím s okamžitým doručením objednaných služeb, serverů a podobně a bere na vědomí, že jakmile začne proces doručení, ztrácí právo na odstoupení od objednávky.
 • Veškeré příslušné poplatky a další částky na Vašem Účtu za plně poskytnuté Služby jsou nevratné, s výjimkou situací, kdy je tak uvedeno v těchto Smluvních podmínkách nebo je vyžadováno příslušnými platnými právními předpisy.
 • Mějte prosím na paměti, že Váš účet je osobní a nemůže být převeden na jiného uživatele nebo být jinak obchodován.

Všeobecné:

 • Provozovatel si vyhrazuje práva na omezení dostupnosti služeb. O omezení dostupnosti bude, v případě plánované odstávky, včas informovat na svých webových stránkách. Uživateli za toto omezení služeb nepřísluší finanční ani jiné odškodnění.
 • Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla serveru, zejména ty která jsou vypsaná po zadání příkazu /Help a najetí myši na item pojmenovaný Pravidla. Porušení těchto pravidel může mít za následek omezení, nebo zablokování přístupu ke službám a serverům GameTeam.cz
 • Uživatel, využíváním služeb a produktů GameTeam.cz, dává provozovateli souhlas s použitím svých výtvorů, podmětů, herních principů, herního jména (nicku) a dalších aktivit odehrávajících se na GameTeam.cz k dalším účelům.
 • Provozovatel nenese zodpovědnost za škody způsobené využíváním serverů a služeb GameTeam.cz, ztrátu či zneužití uložených dat, či jinou újmu. Zodpovědnost za případné škody nese vždy Uživatel.
 • Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě Uživatel při vytvoření svého uživatelského účtu uvedl, neposkytne v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů třetí osobě s výjimkou oficiálních žádostí orgánů činných v trestním řízení a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.
 • Provozovatel nebude zasahovat do dat uživatele, pokud o to Uživatel sám výslovně nepožádá, nebo pokud to nebude nutné k zachování stability a bezpečnosti serveru, nebo návazných systémů.
 • Uživatel se zavazuje, že se nebude pokoušet o získání neoprávněného přístupu k informacím ani o narušení chodu či stability systému. V opačném případě může Provozovatel okamžitě omezit či zrušit Uživateli přístup k serveru, běžným službám, předplaceným službám a to bez jakékoliv náhrady. V případě narušení zabezpečení systému, nebo zneužití dat, bude provozovatel informovat orgány činné v trestním řízení a vymáhat náhradu škody.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu „pravidel a podmínek využívání“.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit předplacené, pronajaté, nebo jinak zpoplatněné služby a to bez udání důvodů a bez předchozího varování.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen předplacených služeb, cen pronájmu a podobně a to bez udání důvodů, bez předchozího upozornění a bez odškodnění uživatele.
 • Uživatel je povinen chránit své přihlašovací údaje proti ztrátě či zneužití.
 • Uživatel nemá právo přeprodávat služby GameTeam.cz třetím osobám bez souhlasu Provozovatele.
Divi WordPress Theme