Informace pro admin tým

Pomáhat

Člen admin týmu nejsi proto, aby ses vytahoval nad hráči, že máš před jménem prefix! Admin jsi proto, abys hráčům pomáhal!

Výhody

Člen admin týmu nejsi proto, abys používal výhody pro vlastní potřebu. Admin jsi od toho, abys tyto výhody využil pro server!

 

 

Pravidla

Člen admin týmu nejsi proto, abys mohl beztrestně porušovat pravidla. Admin jsi od toho, abys dohlížel na dodržování pravidel!

Komunikace

Člen admin týmu nejsi proto, abys se na serveru izoloval. Admin jsi proto, abys aktivně komunikoval s ostatními hráči a adminy!

Desatero z adminské etiky

Základní pravidlo, které se dá aplikovat na 99,9% případů zní:

Dodržuj základní pravidla slušného chování!

 

 • Pravidla serveru platí i pro admina, takže se jimi říď!
 • Admin není o nic lepší než klasický hráč, nepovyšuj se tedy nad ně!
 • Dvakrát měř, potom řež! To platí především při udělování banů. Ban udělený hráči, který si to nezaslouží, je horší než neudělený ban hráči, který si to zaslouží!
 • Neustále se vzdělávej v oblasti šedé -potažmo černé zóny hraní (cheaty, bugy, atd.)
 • Nerozdávej BANy na potkání, většinou stačí kick na zastrašení, není třeba uchylovat se k extrémním řešením!
 • Chovej se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, protože ve tvých rukách leží osud serveru!
 • Nejlepší postup proti blbům a cheaterům je: napomenutí -> KICK/MUTE -> BAN
 • Při ověřování cheatů využívej /spec <nick>. Pokud si nejsi jist, zavolej kolegu!
 • Čiň taková rozhodnutí, u nichž jsi si jist, že si za nimi budeš stát i zítra!
 • Vždy braň ostatní členy admin týmu a server! Bez nich bys tu nebyl.

převzato z cs.sosgames.cz

Povinnosti člena admin týmu

Vynechám zde popis základních povinností a připomenu jen ty, na které členové rádi zapomínají.

 

 • Pravidelně sleduj web, forum, facebook
 • Propaguj server, kde to jen jde, FaceBookové skupiny, internetové diskuse a fóra a podobně. !!! POZOR !!! Nikdy nedělej reklamu tam, kde se to nesluší! Například reklama na konkurenčních serverech je absolutně NEPŘÍPUSTNÁ!!!
 • Na porady choď připraven (podněty k vylepšení portálu, domácí úkoly atd.)
 • Zjištěný bug, nebo chybu server okamžitě předej někomu z vedení, nebo developerovi, který může zajistit nápravu.
 • Sleduj konkurenci. Hraje na některém serveru minihru, kterou máme i u nás, více hráčů než u nás? Zjisti proč a předej info vedení.
 • Sleduj největší světové MC servery jako jsou Mineplex, Hypixel atd a trendy, které jsou v oblasti MC aktuální.

Nábor do admin týmu

Pozorně čti instrukce!

Tickets.GameTeam.cz/

Divi WordPress Theme