Ochrana osobních údajů

GDPR

GameTeam.cz neshromažďuje, vyjma služby /Profil, osobní údaje uživatelů nad rámec nutného minima a tedy oprávněného zájmu.
Vyjímku tvoří služba /Profil, kde uživatel může, ale nemusí zadat své kontaktní údaje. Tyto údaje slouží pro ověření totožnosti uživatele v případě ztráty/odcizení přístupových údajů atd… K těmto údajům má uživatel vždy přístup a může je libovolně upravovat nebo mazat.

GameTeam.cz získané osobní údaje nepředává třetím stranám. Vyjímku samozřejmě tvoří údaje, které jsou vyžádány orgány státní správy a policií ČR, které mají na informace ze zákona nárok.

Logy serverů jsou uchovávány po dobu 3 let a nelze v nich provést takzvaný výmaz (zapomenutí uživatele). Logy jsou uchovávány pro případ doložení aktivit při případném řešení technického, právního problému nebo pro případ vyžádání ze strany orgánů státní správy a policií ČR.

 


Převzato ze serveru lupa.cz

Jak je to s logováním IP adres na serveru?

V případě logování IP adres jde o nezbytnou technickou součást každého serveru. Logování slouží k diagnostickým účelům správce serveru a log přístupů vzniká automaticky při každém obdrženém požadavku na připojení.

Stejně se logují také výskyty jakýchkoliv chyb. Z toho všeho je patrné, že při logování dochází ke zpracovávání de facto technických údajů nezbytných pro fungování příslušné služby, tudíž jejich zpracování spadá pod oprávněný zájem.

Navíc se tato data nijak pravidelně nezpracovávají ani nepředávají třetím stranám.

Z toho vyplývá, že riziko negativních dopadů takového zpracování a případného porušení zabezpečení takových dat pro uživatele internetu je zcela minimální. Vzhledem ke všem těmto okolnostem neplynou v tomto ohledu provozovatelům serverů z GDPR žádné zásadní nové povinnosti nad rámec obecných povinností, jako je přiměřené zabezpečení dat či informační povinnost.

Divi WordPress Theme