Ochrana osobních údajů

GDPR

GameTeam.cz neshromažďuje, vyjma služby /Profil, osobní údaje uživatelů nad rámec nutného minima a tedy oprávněného zájmu.
Vyjímku tvoří služba /Profil, kde uživatel může, ale nemusí zadat své kontaktní údaje. Tyto údaje slouží pro ověření totožnosti uživatele v případě ztráty/odcizení přístupových údajů, atd… K těmto údajům má uživatel vždy přístup a může je libovolně upravovat, nebo mazat.

GameTeam.cz získané osobní údaje nepředává třetím stranám. Vyjímku samozřejmě tvoří údaje které jsou vyžádány orgány státní správy a Policií ČR, které mají na informace ze zákona nárok.

Logy serverů jsou uchovávány po dobu 3 let a nelze v nich provést takzvaný výmaz (zapomenutí uživatele). Logy jsou uchovávány pro případ doložení aktivit při případném řešení technického, právního problému, nebo pro případ vyžádání ze strany orgánů státní správy a Policií ČR.

 


Převzato ze serveru lupa.cz

Jak je to s logováním IP adres na serveru?

V případě logování serverů jde o nezbytnou technickou součást každého serveru. Logování slouží k diagnostickým účelům správce serveru a log přístupů vzniká automaticky při každém obdrženém požadavku na připojení.

Stejně se logují také výskyty jakýchkoliv chyb. Z toho všeho je patrné, že při logování dochází ke zpracovávání de facto technických údajů nezbytných pro fungování příslušné služby, a tudíž jejich zpracování spadá pod oprávněný zájem.

Navíc se tato data nijak pravidelně nezpracovávají ani nepředávají třetím stranám.

Z toho vyplývá, že riziko negativních dopadů takového zpracování a případného porušení zabezpečení takových dat pro uživatele internetu je zcela minimální. Vzhledem ke všem těmto okolnostem neplynou v tomto ohledu provozovatelům serverů z GDPR žádné zásadní nové povinnosti nad rámec obecných povinností, jako je přiměřené zabezpečení dat či informační povinnost.

Divi WordPress Theme